Tĩnh vật: Trái táo

Tĩnh vật là một bộ môn quan trọng giúp học viên nắm bắt được cấu trúc vật thể, liên hệ đến khối cơ bản. Nếu như học viên từng trải qua phần khối cơ bản, chất lượng bài vẽ tĩnh vật sẽ thấp hơn so với học viên đã thành tạo khối cơ bản. Bởi tĩnh vật cũng chỉ là phức hợp nhiều khối cơ bản một cách phức tạp hơn. Theo Zest, vẽ tĩnh vật là một bước đệp để rèn luyện năng lực thiết kế, năng lực vẽ theo trí tưởng tượng bằng cách phân tích cấu trúc.

Tác phẩm là bài mẫu trong khóa học “Nhập môn mỹ thuật”

Tác giả: Giang còi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *