Giáo dục tiểu học

Nội dung khóa học

HỖ TRỢ GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHUYÊN BIỆT

Hỗ trợ GDTH Chuyên biệt được thực hiện cho những học sinh gặp các trở ngại Tâm Lý, khó khăn trong Học Tập, các học sinh cần sự hỗ trợ Đặc Biệt (Trẻ VIP). 

Do những khó khăn trở ngại của bản thân, trẻ VIP không thể theo học chương trình giáo dục phổ cập theo các phương thức sư phạm truyền thống. Chương trình Hỗ Trợ Giáo Dục Tiểu Học vẫn dựa hoàn toàn trên nền tảng Mục Tiêu và Nội dung giảng dạy của Bộ Giáo Dục. Tuy nhiên, do đặc tính “Đặc Biệt” nên chương trình GD Tiểu Học của Bộ Giáo Dục được biên soạn và tiết giảm để phù hợp với mức độ tư duy, nhận thức và hấp thu kiến thức của Trẻ VIP. 

I – MỤC TIÊU GIÁO DỤC TIỂU HỌC  

 1. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh (trẻ VIP) hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục tham gia các hoạt động giáo dục ở bậc cao hơn và hòa nhập xã hội.
 2. Yêu cầu đối với nội dung chương trình Hỗ Trợ Giáo dục Tiểu học là bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người ; có kĩ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán ; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh ; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật.

II – PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 1. Phương pháp hỗ trợ giáo dục tiểu học phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh ; phù hợp với đặc trưng môn học, hoạt động giáo dục, đặc điểm đối tượng học sinh và điều kiện của từng lớp học ; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác ; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn ; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Sách giáo khoa và phương tiện dạy học phải đáp ứng yêu cầu của phương pháp giáo dục tiểu học. 

 1. Hình thức tổ chức các lớp Hỗ trợ giáo dục tiểu học bao gồm các hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trên lớp, trong và ngoài nhà trường. Các hình thức tổ chức giáo dục phải bảo đảm cân đối, hài hoà giữa dạy học các môn học và hoạt động giáo dục ; giữa dạy học theo lớp, nhóm và cá nhân ; bảo đảm chất lượng giáo dục chung cho mọi đối tượng và tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân của học sinh. Để bảo đảm quyền học tập và học tập có chất lượng cho mọi trẻ em, có thể tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục theo lớp ghép, lớp học hoà nhập,… Đối với học sinh biểu hiện có năng khiếu, có thể vận dụng hình thức dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp nhằm phát triển các năng khiếu đó. 
 2. Giáo viên chủ động lựa chọn, vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục cho phù hợp với nội dung, từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. 

V – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 1. Đánh giá kết quả giáo dục đối với từng học sinh ở các môn học vào khoảng thời gian định kỳ  nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, khuyến khích học sinh chăm học và tự tin trong học tập. 
 2. Đánh giá kết quả giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục cho mỗi học sinh cần phải :
 3. a) Bảo đảm tính toàn diện, khoa học, khách quan và trung thực ; 
 4. b) Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của từng môn học để xây dựng công cụ đánh giá thích hợp ; 
 5. c) Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì ; giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh ; giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng ;
 6. d) Kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác. 
 7. Các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của giáo viên ; các môn học và hoạt động giáo dục khác được đánh giá bằng nhận xét của giáo viên.

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN

 1. DẪN NHẬP MÔN TIẾNG VIỆT 01
 2. Học phần Tiếng Việt Lớp 1 02

1.1. Ngữ Âm & Chữ Viết

1.2. Thanh Điệu và Dấu

1.3. Chính tả

1.4 Từ Vựng

1.5 Ngữ Pháp

 1. Học phần Tiếng Việt Lớp 2 04

2.1. Ngữ Âm & Chữ Viết

2.2. Chính tả

2.3 Từ Vựng

2.4 Ngữ Pháp

2.5 Tập Làm Văn

 1. Học phần Tiếng Việt Lớp 3 06

3.1. Ngữ Âm & Chữ Viết

3.2 Từ Vựng – Từ Ngữ

3.3 Ngữ Pháp

3.4 Tập Làm Văn

 1. Học phần Tiếng Việt Lớp 4 08

4.1. Ngữ Âm & Chữ Viết

4.2 Từ Vựng – Từ Ngữ

4.3 Ngữ Pháp

4.4 Tập Làm Văn

 1. Học phần Tiếng Việt Lớp 5 10

5.1. Ngữ Âm & Chữ Viết

5.2 Từ Vựng – Từ Ngữ

5.3 Ngữ Pháp

5.4 Tập Làm Văn

 1. DẪN NHẬP MÔN TOÁN 12
 2. Số Học 1
 3. Số học 2
 4. Đại Lượng 1
 5. Đại Lượng 2
 6. Hình Học 1
 7. Hình Học 2
 8. Hình Học 3
 9. Giải Bài Toán có Lời Văn
 10. Số Học 3
 11. Ứng dụng Calculator

III. DẪN NHẬP MÔN ĐẠO ĐỨC 16

 1. Quan hệ Bản Thân
  1. Em là học sinh
  2. Gọn gàng sạch sẽ
  3. Giự gìn sách vỡ, đồ dùng học tập
  4. Học tập sinh hoạt đúng giờ
  5. Biết nhận lỗi và sửa lỗi
  6. Gọn gàng ngăn nắp
  7. Tự làm lấy việc của mình
  8. Trung thực trong học tập
  9. Biết bày tỏ ý kiến
  10. Tiết kiệm tiền của
  11. Tiết kiệm thời giờ
 1. Quan hệ với người khác 20

2.1 Gia đình em

2.2 Lễ phép với ông bà, cha mẹ, anh chị, nhường nhịn em nhỏ

2.3 Lễ phép vâng lời thầy cô giáo

2.4 Em và các bạn

2.5 Cảm ơn và xin lỗi

2.6 Chào hỏi và tạm biệt

2.7 Trả lại của rơi

2.8 Quan tâm giúp đỡ bạn

2.9 Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

2.10 Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại

2.11 Lịch sự khi đến nhà người khác

2.12 Giúp đỡ người khuyết tật

2.13 Giữ lời hứa

2.14 Tôn trọng đám tang

 1. Quan hệ với công việc

3.1 Đi học đều và đúng giờ

3.2 Trật tự trong trường học

3.3 Chăm làm việc nhà

3.4 Chăm chỉ học tập

3.5 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp

 1. Quan hệ với môi trường

4.1 Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

4.2 Bảo vệ loài vật có ích

4.3 Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

4.4 Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

4.5 Bảo vệ môi trường

 1. DẪN NHẬP MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI 26
 2. Con người và sức khỏe (1)
 3. Con người và sức khỏe (2)
 4. Con người và sức khỏe (3)
 5. Xã hội & Kỹ Năng (1)
 6. Xã hội & Kỹ Năng (2)
 7. Xã hội & Kỹ Năng (3)
 8. Tự Nhiên (1)
 9. Tự Nhiên (2)
 10. Tự Nhiên (3)
 11. DẪN NHẬP MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 35
 12. Môn Lịch sử 36

1.1 Buổi đầu dựng nước và giữ nước

1.2 Hơn 1.000 năm đấu tranh giành độc lập

1.3 Buổi đầu độc lập và các Triều đại: Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê

1.4 Nước Đại Việt từ thế kỷ XVI – XVIII

1.5 Nước Đại Việt thời Nguyễn và sự ra đời nước Việt Nam

 1. Môn Địa Lý 37

2.1 Địa lý Việt Nam

2.2 Địa lý Thề giới

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giáo dục tiểu học”

Giáo viên

Đăng ký tư vấn

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN

NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

Grace Garey, Co-founder of Watsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

Grace Garey, Co-founder of Watsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

Grace Garey, Co-founder of Watsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

Grace Garey, Co-founder of Watsi

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN