Giáo dục tiền hướng nghiệp

Nội dung khóa học

III. GIAI ĐOẠN 3:  GIÁO DỤC TIỀN HƯỚNG NGHIỆP

Hỗ trợ GD Tiền Hướng Nghiệp được thực hiện cho những học sinh gặp các trở ngại Tâm Lý, khó khăn trong Học Tập, các học sinh cần sự hỗ trợ Đặc Biệt (Trẻ VIP). 

Do những khó khăn trở ngại của bản thân, trẻ VIP không thể theo học chương trình giáo dục phổ cập theo các phương thức sư phạm truyền thống. Chương trình Hỗ Trợ Giáo Dục Tiền Hướng Nghiệp dựa trên nguyên tắc tìm kiếm, xác định năng lực cá nhân của trẻ thông qua quá trình học tập và sinh hoạt tại trường (ít nhất 12 tháng). GV sẽ theo dõi, đánh giá và lập Biểu Đồ phát triển toàn diện của trẻ sau khi đã hoàn tất giai đoạn GD Tiểu học nhằm xác định Năng Lực và Giới Hạn của từng học sinh để tư vấn và giúp gia đình định hướng, bồi dưỡng năng lực cá nhân cũng như các Kỹ Năng Xã Hội cần có cho hoạt động Hướng Nghiệp trong tương lai.

SƠ ĐỒ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC TẬP CÁ NHÂN

Sơ đồ Đánh giá Năng lực Học tập cá nhân giúp cho GV, Phụ Huynh và những người có trách nhiệm liên đới trong việc nhìn nhận quá trình phát triển tư duy, nhận thức và năng lực cá nhân một cách toàn diện có hệ thống. Xác định năng lực cá nhân thông qua việc đối chiếu sự phát triển các lĩnh vực tri thức, vận động, năng khiếu cũng giúp cho GV và Phụ Huynh định hướng giáo dục cho trẻ nhằm tối ưu hóa những yếu tố tích cực nơi trẻ và tìm kiếm nguyên nhân cũng như khắc phục những điểm yếu.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giáo dục tiền hướng nghiệp”

Giáo viên

Đăng ký tư vấn

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN

NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

Grace Garey, Co-founder of Watsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

Grace Garey, Co-founder of Watsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

Grace Garey, Co-founder of Watsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....

Grace Garey, Co-founder of Watsi

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN