Hiển thị tất cả 1 kết quả

Chương trình Giáo Dục

Giáo dục tiểu học

HỖ TRỢ GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHUYÊN BIỆT Hỗ trợ GDTH Chuyên biệt được thực hiện cho những học sinh gặp các trở ngại Tâm Lý, khó khăn trong Học Tập, các học sinh cần sự hỗ trợ Đặc Biệt (Trẻ VIP).  Do những khó khăn trở ngại của bản thân, trẻ VIP không thể [...]