Hiển thị tất cả 1 kết quả

Chương trình Giáo Dục

Giáo dục tiền hướng nghiệp

III. GIAI ĐOẠN 3:  GIÁO DỤC TIỀN HƯỚNG NGHIỆP Hỗ trợ GD Tiền Hướng Nghiệp được thực hiện cho những học sinh gặp các trở ngại Tâm Lý, khó khăn trong Học Tập, các học sinh cần sự hỗ trợ Đặc Biệt (Trẻ VIP).  Do những khó khăn trở ngại của bản thân, trẻ VIP [...]