Hiển thị tất cả 1 kết quả

Chương trình Giáo Dục

Giáo dục mầm non

1.500.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON (Ban hành kèm theo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non) MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NON Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ Đặc Biệt phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu [...]