Hiển thị tất cả 3 kết quả

Chương trình Giáo Dục

Giáo dục tiền hướng nghiệp

III. GIAI ĐOẠN 3:  GIÁO DỤC TIỀN HƯỚNG NGHIỆP Hỗ trợ GD Tiền Hướng Nghiệp được thực hiện cho những học sinh gặp các trở ngại Tâm Lý, khó khăn trong Học Tập, các học sinh cần sự hỗ trợ Đặc Biệt (Trẻ VIP).  Do những khó khăn trở ngại của bản thân, trẻ VIP [...]

Chương trình Giáo Dục

Giáo dục tiểu học

HỖ TRỢ GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHUYÊN BIỆT Hỗ trợ GDTH Chuyên biệt được thực hiện cho những học sinh gặp các trở ngại Tâm Lý, khó khăn trong Học Tập, các học sinh cần sự hỗ trợ Đặc Biệt (Trẻ VIP).  Do những khó khăn trở ngại của bản thân, trẻ VIP không thể [...]

Chương trình Giáo Dục

Giáo dục mầm non

1.500.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON (Ban hành kèm theo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non) MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NON Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ Đặc Biệt phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu [...]